PERIOD LOUIS XVI GILTWOOD MIRROR

PERIOD LOUIS XVI GILTWOOD MIRROR